200723 Småvägar norr Norrtälje. Fika badet Svanberga.