Tips ang Bildgalleriet

När ni går in i bildgalleriet var noga med att inte ha någon knapp i övre menyraden tänd.

Klicka på hem så släcker ni tidigare knappar. Gör även det när du läst detta!

Klicka ej heller på någon knapp Bilder årtal. Utan släpa markören till höger och klicka på åkningen ni vill se.

Vill ni se Håkan Westbergs bilder från förr. Släpa markören rakt ner, sedan till höger. Klicka på önskat galleri.

Om ni tänt någon av knapparna i menyraden kan det bli problem att scrolla nedåt.

Gå då upp till meny raden. Klicka på Hem och börja om.