Torsdagsåkningar

Vi samlas vid Bilbolaget Estunavägen 9b Norrtälje mellan Kl 18.00 och 18.30

Med avresa kl 18.30 mot kvällens färdmål.

Länk för karta till samlingsplatsen

Årets torsdagsåkningar presenteras här i slutet av April.

Premiär 2/5 eller 9/5 2019