Torsdagsåkningar

                      2022 års åkningar pågår under torsdagar till slutet av Augusti. 

                                Vi presenterar åkmålen under nyheter vart efter.

                                     Medtag eget fika om inte annat anges här.   

Vi samlas vid Bilbolaget Estunavägen 9b Norrtälje mellan Kl 17.30 och 18.00

Med avresa kl 18.00 mot kvällens färdmål som planeras av styrelsen.

OBS! Andra tider kan gälla. Se text nedan.

Länk för karta till samlingsplatsen