Paragraf 1. Mc Team Snöflingans stadgar.

Paragraf 1. Ur stadgar för Mc Team Snöflingan angående syfte med föreningen.

§ 1 Mål

Mc Team Snöflingan med organisationsnummer 802431-8860 nedan kallad klubben, med säte i Norrtälje är en kamratlig och partipolitiskt obunden sammanslutning av motorcykelägare och andra intresserade. Klubben har till ändamål att främja motorcyklismens intresse samt att tillvarata medlemmarnas intresse i olika mc-frågor.